• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-11-22 14:57:19
Łoniów: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJNumer ogłoszenia: 478970 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   ...więcej

Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów będących własnością lub współwłasnością Gminy
2013-11-13 13:06:03
Łoniów: Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów będących własnością lub współwłasnością Gminy.Numer ogłoszenia: 461668 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Og  ...więcej

Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów będących własnością lub współwłasnością Gminy
2013-11-05 20:04:16
Łoniów: Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów będących własnością lub współwłasnością GminyNumer ogłoszenia: 232691 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Og  ...więcej

Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach 30.10.2013
2013-10-30 15:16:11
Łoniów: Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w ŚwiniarachNumer ogłoszenia: 228391 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  ...więcej

Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach
2013-10-18 22:31:27
Łoniów: Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w ŚwiniarachNumer ogłoszenia: 218741 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczne  ...więcej

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Świniarach
2013-10-09 15:14:11
Łoniów: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w ŚwiniarachNumer ogłoszenia: 209567 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie doty  ...więcej

Usługi udzielania kredytu
2013-10-08 13:57:32
Polska-Łoniów: Usługi udzielania kredytu 2013/S 195-336804 Ogłoszenie o zamówieniu UsługiDyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina ŁoniówŁoniów 56Osoba do kontakt  ...więcej

Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Łoniów w roku szkolnym 2013/2014
2013-08-12 11:01:59
Łoniów: Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Łoniów w roku szkolnym 2013/2014Numer ogłoszenia: 159949 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowi  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów
2013-07-31 17:51:22
Łoniów: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji ŁoniówNumer ogłoszenia: 306832 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia p  ...więcej

NADZÓR INWESTORSKI Budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów
2013-07-31 17:41:58
Łoniów: NADZÓR INWESTORSKI Budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji ŁoniówNumer ogłoszenia: 306884 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: za  ...więcej

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice
2013-07-23 15:55:05
Łoniów: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości SkrzypaczowiceNumer ogłoszenia: 290392 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówien  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej Krowia Góra -Piaseczno w km 0+000 do km 0+300
2013-07-08 15:31:11
Łoniów: Odbudowa drogi gminnej Krowia Góra -Piaseczno w km 0+000 do km 0+300Numer ogłoszenia: 136831 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyc  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12