• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Wykaz telefonów

 

URZĄD GMINY ŁONIÓW
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18

1. Sekretarz Gminy - 24
2. Rada Gminy - 30
3. Skarbnik Gminy - 16

4. Radca Prawny - 30
5. Stanowisko ds. zamówień publicznych, budownictwa drogowego wykonujący równocześnie funkcję kierownika referatu - 21
6. Stanowisko ds. Unii Europejskiej pozyskiwania funduszy strukturalnych, promocji gminy, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami - 21
7. Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej - 20
8. Stanowisko ds. funduszy sołeckich - 20
9. Stanowisko ds. księgowości podatkowej - 19
10. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - 17
11. Stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych i działalności gospodarczej wykonujący równocześnie funkcję kierownika referatu - 25
12. Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych -25
13. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 26
14. Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, lecznictwa (zdrowia) i ochrony środowiska - 26
15. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i organów Rady - 29
16. Informatyk - 29

URZĄD STANU CYWILNEGO
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18


17. Kierownik USC - 11
18. Stanowisko ds. ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony jednocześnie Zastępca Kierownika USC - 12
19. Stanowisko ds.obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, ppoż., gospodarki wodnej, kultury sportu i turystyki - 12

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel.: 15 866 91 25
fax.: 15 866 91 25


20. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - 27
21. Główny Księgowy OPS - 28
22. Pracownicy Socjalni - 13
23. Pracownicy Socjalni -14
24. Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego -15 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-06 11:19:29 | Data modyfikacji: 2018-12-31 14:47:57.
Data wprowadzenia: 2013-06-06 11:19:29
Data modyfikacji: 2018-12-31 14:47:57
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP