loniow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów www.loniow.pl
Klauzule informacyjne strona główna 

Klauzule informacyjne
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17
października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska) 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-24 15:05:06 | Data modyfikacji: 2018-08-27 11:42:09.
Data wprowadzenia: 2018-05-24 15:05:06
Data modyfikacji: 2018-08-27 11:42:09
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - loniow.bip.gmina.pl