loniow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów www.loniow.pl
Otwarty konkurs ofert strona główna 

Otwarty konkurs ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 

Łoniów, dnia 15.03.2019r.


OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Łoniów na 2019 rok”.
Zadanie pn. ,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”.

Do dnia 08.03.2019 roku wpłynęły dwie oferty.
Oferta Nr 1 Gminnego Klubu Sportowego ,,ŚWINIARY”
Oferta Nr 2 Gminnego Klubu Sportowego ,,AGRICOLA” w Łoniowie

Wysokość przyznanych środków publicznych:
Gminny Klub Sportowy ,,ŚWINIARY” w kwocie 40 000,00 złotych,
Gminny Klub Sportowy ,,AGRICOLA” w Łoniowie w kwocie 40 000,00 złotych

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-15 07:44:59.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 07:44:59
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - loniow.bip.gmina.pl