loniow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów www.loniow.pl
Otwarty konkurs ofert strona główna 

Otwarty konkurs ofert
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert
,,ZaDziałaj Lokalnie w Gminie Łoniów” 

Łoniów, dnia 17.04.2018r.

 

 OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2018 roku w ramach regrantingu.
Zadanie pn. ,,ZaDziałaj Lokalnie w Gminie Łoniów”


Do dnia 10.04.2018 roku wpłynęła jedna oferta.


• Oferta: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:55:53.
Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:55:53
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - loniow.bip.gmina.pl