loniow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów www.loniow.pl
Otwarty konkurs ofert strona główna 

Otwarty konkurs ofert
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert  

Łoniów, dnia 04.07.2017r.

 

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na: 

WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

 

 Po wyliczeniu IRR wyniki kształtują się zgodnie z poniższą tabelą:  

OFERENCI IRR Prowizja Koszty odsetek Suma kosztów
DM BPS 1,119% 21 520,00 zł 720 369,69 zł 741 889,69 zł
PKO BP 0,955% 10 000,00 zł 618 018,35 zł 628 018,35 zł
COPERNICUS 3,601% 52 130,00 zł 2 295 779,09 zł 2 347 909,09 zł
GETIN 2,036% 44 000,00 zł 1 290 135,23 zł 1 334 135,23 zł
PEKAO 1,212% 2 690,00 zł 798 278,56 zł 800 968,56 zł
         
PIERWSZE MIEJSCE IRR      
PKO BP 0,955%      

 

Z powyższej tabeli odczytujemy, że ofertę o najkorzystniejszej IRR, jak i najniższej sumie kosztów złożył Bank PKO BP.

Zgodnie z powyższym wskazujemy Bank PKO BP jako zwycięzcę konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-04 15:10:50.
Data wprowadzenia: 2017-07-04 15:10:50
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - loniow.bip.gmina.pl