• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Ogłoszenia

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.

 

  L.p.   Taryfowa grupa odbiorców   wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
      1       Grupa 1 Gospodarstwa domowe     Cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody   3,10   3,20   3,30
Opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy – 1 miesiąc   2,00   2,00   2,00
      2     Grupa 2 Pozostali odbiorcy   Cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody   3,50   3,60   3,70
Opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy  - 1 miesiąc   2,00   2,00   2,00

  Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT      

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:32:30.
Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:32:30
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót