• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Ogłoszenia

Informacja Wójta Gminy Łoniów 

Na sesji Rady Gminy Łoniów, która odbędzie się 27 czerwca 2019 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Łoniów przedstawionym przez Wójta Gminy Łoniów, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2018 rok.W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Łoniów, według kolejności zgłoszeń. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Gminy w Łoniowie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.Zgłoszenia mieszkańców Gminy Łoniów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 26 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Łoniów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju numer 22 – sekretariat Urzędu Gminy Łoniów.Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:29:14.
Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:29:14
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót