• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Ogłoszenia

INFORMACJA o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM
WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

Łoniów, dnia 03. 12. 2018 r.


INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁONIÓW
Z DNIA 03. 12. 2018 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łoniowie pod adresem: www.loniow.pl

 

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:09:49.
Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:09:49
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót