• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Ogłoszenia

INFORMACJA Wójt Gminy Łoniów 

Łoniów, dnia 27. 08. 2018 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA WÓJTA GMINY ŁONIÓW
Z DNIA 27. 08. 2018 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia - część II.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łoniowie pod adresem: www.loniow.pl

 

/-/ Szymon Kołacz -Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:08:44 | Data modyfikacji: 2018-08-27 15:10:40.
Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:08:44
Data modyfikacji: 2018-08-27 15:10:40
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót