• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa
2016-04-25 12:15:17
ZAPYTANIE OFERTOWE1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 4-3  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych
2015-12-23 09:32:51
Zawiadomienie o wyborze oferty - Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych    ...więcej

Zapytanie ofertowe - Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych
2015-12-16 12:35:09
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225   2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona fizyczna oczyszczalni ściek&oacut  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 777 Świniary Nowe
2015-09-25 11:08:03
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 2252. Opis przedmiotu zamówienia:Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 777 Świniary Nowe  ...więcej

Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu cząstkowego na droga zarządzanych przez Gminę Łoniów
2015-05-22 11:25:56
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego na droga zarządzany  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa
2015-05-13 14:04:54
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Dostawa Kruszywa
2015-05-07 08:57:33
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 4  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa
2014-05-05 09:38:40
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Dostawa Kruszywa
2014-04-22 10:57:14
Zamawiający: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów w, loniow@loniow.pl Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30 , tel.: (15) 866 91 03, fax.: (15) 866 90 18W związku z realizacją inwestycji pod nazwą: Dostawa Kruszywa, Gmin  ...więcej

Wyniki zapytania ofertowego
2014-01-17 14:39:56
OŚ.6230.1.2014 W związku z zapytaniem ofertowym na transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łoniów do Urzędu Gminy w Łoniowie wpłynęło 7 ofert z pośród nich wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względ  ...więcej

Transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łoniów.
2014-01-09 10:33:47
OŚ.6230.1.2014 Łoniów 09.01.2014 r. Zapytanie Ofertowe Proszę o złożenie oferty cenowej na transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łoniów. Cel wyceny: transport i utylizacja azbestu i wyro  ...więcej

Pokazano 41 - 51 z 51
poprzednie