• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

Informacja o wynikach - Dostawa pomocy
dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w
Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w
Świniarach Starych 

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie Łoniów 104, 27 – 670 Łoniów, informuje, że w dniu 27.0,.2018 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) na Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych

 

W postępowaniu wpłynęło 3 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 03.04.2018 r. o godz. 10:00.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium czas reakcji serwisu

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

MadiTech Sp. z o.o.

Ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

80

20

100

 

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium czas reakcji serwisu

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Ul. Giedlarowa 99a,

37-300 Leżajsk

65,92

20

85,92

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C.

K. Zawierucha, A. Ogłoza

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

68,60

20

88,60

 

Zestawienie - ZOBACZ

Informacja o zmianie dostawcy zakupów

 WYNIK - ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:59:51 | Data modyfikacji: 2018-05-11 11:48:13.
Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:59:51
Data modyfikacji: 2018-05-11 11:48:13
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót