• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-03-06 10:31:54
Łoniów 2019.03.06 Znak: ZP. 6733.1.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-02-28 12:25:02
Łoniów 2019.02.28 Znak: ZP. 6733.4.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-02-25 08:06:55
Łoniów 2019.02.22 Znak: ZP. 6733.3.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-02-25 08:06:09
Łoniów 2019.02.22 Znak: ZP. 6733.2.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-01-28 12:12:14
Znak: ZP. 6733.1.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia   ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019-01-18 11:10:56
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2019-01-15 09:26:47
Łoniów 2019.01.15 Znak: ZP. 6733.2.2018.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2018-11-28 15:26:29
Łoniów dnia 2018.11.28 Znak: ZP. 6733.2.2018   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia - część II.
2018-08-27 15:09:29
Łoniów, dnia 27. 08. 2018 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Łoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2018-08-21 07:35:53
Łoniów 2018.08.21 Znak: ZP. 6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 10  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2018-07-13 13:13:01
Łoniów 2018.07.13 Znak: ZP. 6733.1.2018   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2018-05-11 13:21:16
Łoniów, dnia 11. 05. 2018 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Łoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świniary, gm. Łoniów
2018-01-18 12:44:03
Łoniów, dnia 17. 01. 2018 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świni  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-12-05 15:15:28
  Łoniów 2017.12.05 Znak: ZP. 6733.6.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-11-16 09:20:11
  Łoniów 2017.11.16 Znak: ZP. 6733.5.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U.   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-10-12 07:36:03
Łoniów 2017.10.11 Znak: ZP. 6733.6.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-10-10 08:19:23
  Łoniów 2017.10.10 Znak: ZP. 6733.5.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U.   ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.
2017-08-28 12:33:53
Łoniów, dnia 28.08.2017 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Łoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.Na podstawie ar  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-06-13 08:04:47
Łoniów 2017.06.12 Znak: ZP. 6733.2.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Decyzja ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-05-26 10:09:28
Łoniów 2017.05.26 Znak: ZP. 6733.3.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 116
poprzednie     następne